โทยามะฉิโฮเท็ตสึโด คืออะไร

โทยามะฉิโฮเท็ตสึโด ก่อตั้งกิจการในปีโชวะที่ 5 (ค.ศ. 1930) เป็นบริษัทรถไฟของเอกชนที่ดำเนินกิจการรถไฟและรถเมล์ในภาคตะวันออกของจังหวัดโทยามะเป็นหลัก นอกจากนั้นยังดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันใน “เส้นทางแอลป์ทาเทยามะคุโรเบะ”, ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว, อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ อีก
ในด้านบริการเส้นทางการเดินทางสาธารณะ บริษัทให้บริการรถรางที่วิ่งในตัวเมืองโทยามะเป็นหลัก และมีเส้นทางรถไฟที่วิ่งเชื่อมระหว่างตัวเมือง
โทยามะกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น เชิงเขาทาเทยามะ อุนาสึคิออนเซ็น ช่องเขาคุโรเบะ โดยเส้นทางรถรางมีความยาว 7.6 กม. ส่วนเส้นทางรถไฟมีความยาว 93.2 กม. รวมความยาวทั้งสิ้นกว่า 100 กม. รถไฟที่ให้บริการมีทั้งหมด 4 สาย คือ สายฮอนเซ็นที่วิ่งไปทางอุนาสึคิ, สายทาเทยามะที่วิ่งไปทางทาเทยามะ, สายฟุจิโคชิ และสายคามิดาคิ ซึ่งนอกจากจะใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางไปทางงานหรือไปเรียนของผู้คนที่อยู่อาศัยตามเส้นทางเหล่านั้นด้วย

การเดินทาง

จากโตเกียว

จากโอซาก้า

จากนาโกย่า