“ชิเด็น” รถรางที่แล่นในเมืองโทยามะ

รถรางแล่นในใจกลางเมืองโทยามะ เป็นพาหนะในการเดินทางไปทำงาน ไปเรียนหนังสือ และไปซื้อของสำหรับผู้คนจำนวนมาก มีชื่อเรียกขานว่า “ชิเด็น” เส้นทางเดินรถ คือ สาย 1 วิ่งจากสถานีมินามิโทยามะไปถึงสถานีโทยามะ, สาย 2 วิ่งจากสถานีมินามิโทยามะ ผ่านสถานีโทยามะ ไปถึงโทยามะไดกะคุมาเอะ, สาย 3 สายคันโจที่วิ่งจากสถานี
โทยามะ ผ่านแกรนด์พลาซ่ามะเอะ แล้วกลับมาที่สถานีโทยามะ ทุกสายแล่นให้บริการทุก 10-20 นาที นอกจากรถรางแบบธรรมดาแล้วยังมีรถรางรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีตัวรถต่ำ และรถย้อนยุคแบบเรโทร

แผนผังเส้นทางรถไฟ

ตารางค่าโดยสาร

ผู้ใหญ่ 210 เยน เด็ก 110 เยน

(ผู้ใหญ่: ตั้งแต่นักเรียนชั้นมัธยมต้นขึ้นไป, เด็ก: ตั้งแต่นักเรียนชั้นประถมลงมา)

การต่อรถ

วิธีใช้บริการรถไฟ

ภายในรถจะมีประกาศเป็นภาษาอังกฤษ

  • โปรดขึ้นรถจากประตูตรงกลางหรือตอนท้ายของตัวรถ
  • เมื่อมีประกาศชื่อสถานีที่ต้องการลง ขอให้กดปุ่มลงที่อยู่ใกล้ๆ
    ลงรถทางประตูด้านหน้าของตัวรถ
  • ค่าโดยสารจะชำระหลังจากนั่งรถแล้ว โปรดชำระค่าโดยสารก่อนลงจากรถ
    นำเงินค่าโดยสารใส่ลงในกล่องใส่ค่าโดยสารที่ด้านหน้าของตัวรถ

* ถ้ามีเงินไม่พอดีกับค่าโดยสาร สามารถแลกที่เครื่องแลกเงินที่ด้านหน้าหรือด้านหลังของตัวรถ แล้วจึงชำระค่าโดยสารอย่างพอดี
กล่องชำระค่าโดยสารไม่สามารถทอนเงิน

(ไม่สามารถชำระค่าโดยสารด้วยธนบัตร 2,000 เยน, 5,000 เยน และ 10,000 เยน)

  • ตัวอย่างป้ายจอด

  • ตัวอย่างป้ายจอด