ชมความงามของธรรมชาติในโทยามะผ่านหน้าต่างรถไฟ

โทยามะฉิโฮเท็ตสึโด คือเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อในตัวเมืองโทยามะและเมืองโทยามะไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ชานเมือง
นักท่องเที่ยวจะได้ชมภาพทิวทัศน์อันงดงามของญี่ปุ่นตลอดเส้นทางรถไฟ เช่น เส้นทางชายทะเล ท้องทุ่ง ทิวเขา
เราขอเชิญชวนทุกท่านมาปลดปล่อยจิตใจและดื่มด่ำกับธรรมชาติของโทยามะท่ามกลางเวลาที่ไม่เร่งรีบ

แผนผังเส้นทางรถไฟ

ตารางค่าโดยสาร

เด็นเท็ตสึโทยามะ เทราดะ ชินคุโรเบะ อุนาสึคิออนเซ็น ทาเทยามะ
เด็นเท็ตสึโทยามะ - 530 เยน 1,200 เยน 1,880 เยน 1,230 เยน
เทราดะ 530 เยน - 1,200 เยน 1,610 เยน 1,040 เยน
ชินคุโรเบะ 1,200 เยน 1,200 เยน - 640 เยน 1,930 เยน
อุนาสึคิออนเซ็น 1,880 เยน 1,610 เยน 640 เยน - 2,140 เยน
ทาเทยามะ 1,230 เยน 1,040 เยน 1,930 เยน 2,140 เยน -

■ค่าโดยสารรถไฟด่วน ระยะละ 210 เยน หรือระหว่างช่วงระยะ 110 เยน ■ผู้โดยสารที่เป็นเด็ก เสียค่าโดยสารครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่

การต่อรถ

แผนที่บริเวณสถานีโทยามะ

สถานีเทราดะ

สถานีทาเทยามะ

สถานีชินคุโรเบะ

สถานีอุนาสึคิออนเซ็น

วิธีใช้บริการรถไฟ

ในรถไฟจะมีประกาศเป็นภาษาอังกฤษ

วิธีขึ้น

ขึ้นทางประตูด้านหลังของรถไฟตู้ที่ 1 จากหัวขบวนแล้วรับตั๋วแจ้งสถานีที่ขึ้น

วิธีลง

ชำระค่าโดยสารให้แก่พนักงานขับที่ด้านหน้าของรถไฟตู้ที่ 1 จากหัวขบวน