ตั๋วพิเศษ

เราจัดเตรียมตั๋วประเภทต่างๆ ที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ยว เช่น ตั๋วรถรางและรถไฟของโทยามะฉิโฮเท็ตสึโด ที่สามารถนั่งได้ไม่จำกัดรอบ ตั๋วชุดคู่กับคูปอง

 • ตั๋วนังรถไฟได้ไม่จำกัด 1 วัน สำหรับรถไฟและรถราง

  ตั๋วพิเศษนั่งรถไฟและรถรางได้ไม่จำกัดเป็นเวลา 1 วัน เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวในตัวเมืองโทยามะและผู้ที่จะไปยังเส้นทางแอลป์ทาเทยามะ
  คุโรเบะและรถไฟช่องเขาคุโรเบะ

  ราคา ช่วงฤดูร้อน 2,600 เยน ช่วงฤดูหนาว 2,100 เยน เด็กครึ่งราคา
  อายุใช้งาน 1 วัน
  เส้นทางที่ใช้ได้ รถไฟ รถรางทุกสาย (รวมค่าโดยสารที่นั่งแบบไม่จองของรถด่วนแล้ว)
  สถานที่จำหน่าย ศูนย์จำหน่ายตั๋วโทยามะฉิเท็ตสึ, สถานีเด็นเท็ตสึโทยามะ, สถานีชินคุโรเบะ, สถานีอุนาสึคิออนเซ็น, สถานีทาเทยามะ เป็นต้น
 • ตั๋วนั่งรถไฟได้ไม่จำกัด 2 วัน สำหรับรถไฟและรถราง

  ตั๋วพิเศษนั่งรถไฟและรถรางได้ไม่จำกัดเป็นเวลา 2 วัน เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวในตัวเมืองโทยามะและผู้ที่จะไปยังเส้นทางแอลป์ทาเทยามะคุโรเบะ และรถไฟช่องเขาคุโรเบะ

  ราคา ผู้ใหญ่ 4,600 เยน เด็ก 2,300 เยน
  อายุใช้งาน 2 วัน
  เส้นทางที่ใช้ได้ รถไฟ รถรางทุกสาย (รวมค่าโดยสารที่นั่งแบบไม่จองของรถด่วนแล้ว)
  สถานที่จำหน่าย ศูนย์จำหน่ายตั๋วโทยามะฉิเท็ตสึ, สถานีเด็นเท็ตสึโทยามะ, สถานีชินคุโรเบะ, สถานีอุนาสึคิ
  ออนเซ็น, สถานีทาเทยามะ เป็นต้น
 • คูปอง “กุรุตโตะ กุรุเมะ เมกุริ”

  ตั๋วพิเศษนั่งรถรางได้ไม่จำกัดเป็นเวลา 1 วัน พร้อมคูปอง ใบเพื่อแลกอาหารเลื่องชื่อของโทยามะ เช่น ซูชิปลามะสึ 1 ชิ้น (1/8 ก้อน) หรือขนม นักท่องเที่ยวจะได้สนุกกับการเที่ยวในเมืองด้วยรถรางและอร่อยกับอาหารของที่นี่
  มีคูปองสองและห้าใบ

  ราคา 1,000เยน,1,500เยน
  อายุใช้งาน 1 วัน
  เส้นทางที่ใช้ได้ รถรางทุกสาย
  สถานที่จำหน่าย ศูนย์จำหน่ายตั๋วโทยามะฉิเท็ตสึ, สถานีเด็นเท็ตสึโทยามะ
 • ตั๋วรถไฟในเมืองฟรี 1 วัน

  ตั๋วพิเศษนั่งรถราง และรถเมล์ (ระยะ 280 เยนจากสถานีโทยามะ) ได้ไม่จำกัดเป็นเวลา 1 วัน เหมาะสำหรับผู้ที่จะท่องเที่ยวในตัวเมืองโทยามะและอิวะเซะ

  ราคา ผู้ใหญ่ 650 เยน เด็ก 330 เยน
  อายุใช้งาน 1 วัน
  เส้นทางที่ใช้ได้ รถราง รถเมลฉิเท็ตสึ (ระยะ 280 เยนจากสถานีโทยามะ)
  สถานที่จำหน่าย ศูนย์จำหน่ายตั๋วโทยามะฉิเท็ตสึ, ศูนย์จำหน่ายตั๋วโทยามะฉิเท็ตสึ